Λύσεις / Τυποποιημένο Λογισμικό / ALTEC ATLANTIS ERP  
 
ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
EXALCO S.A.
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
MEDISPES ABEE
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ A.E.
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΕΠΕ

"Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα".

Το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή της. Δημιουργεί υποδομή και παρέχει εργαλεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και τη μακρόχρονη ανάπτυξή της. Η πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS E.R.P. ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών Software της ALTEC, το ATLANTIS E.R.P. προσομοιώνει και διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζει την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων. Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, το ATLANTIS E.R.P. ενημερώνει για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.
Το πληροφοριακό αυτό σύστημα παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το ATLANTIS PAYROLL για τη δημιουργία μιας ενιαίας μηχανογραφικής λύσης.
 
 
  Τυποποιημένο Λογισμικό
  ALTEC ATLANTIS ERP
  ALTEC X-LINE
  ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ r4
  ALTEC PAYROLL
  OTS Δημόσια Λογιστική
  OTS Σύγχρονος Δήμος
  OTS Ηλεκτρονικό Πρωτόκολο
  EPSILON NET - Business
 
 
Εθνικές Εκλογές 2009
Ευρωεκλογές 2009
Βουλευτικές Εκλογές 2007
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2006
Ευρωεκλογές 2004
Εθνικές Εκλογές 2004
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2002