Λύσεις / Ειδικές Λύσεις από την ALBIODATA  
 

Έρευνα και ανάπτυξη
Η εταιρία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη ιδιαίτερων επιχειρησιακών αναγκών, έχοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό.
Αντικειμενικός μας στόχος είναι η επιτυχία της επένδυσης της επιχείρησης σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Φιλοσοφία μας είναι η ενοποίηση Συστημάτων και Υπηρεσιών ώστε μα επιχείρηση να επιτυγχάνει τους στόχους της.


H ALBIODATA δημιούργησε για το σκοπό αυτό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με στόχο:

  • Την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
  • Την Ολοκλήρωση των Συστημάτων των πελατών της και κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών
  • Εφαρμογή State of the Art τεχνολογιών και πρακτικών στις επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η πληροφορία στη σημερινή εποχή αποτελεί για την σύγχρονη επιχείρηση βασικό παράγοντα για την λειτουργία και ανάπτυξή της. Κρίσιμες πληροφορίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες ταυτόχρονα από τα στελέχη της επιχείρησης, τους πελάτες και προμηθευτές ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Η ALBIODATA προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις e-Business, ERP όπως και για την καλύτερη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή των επιχειρήσεων και οργανισμών.

 
 
  Ειδικές Λύσεις από την ALBIODATA
  Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  Διαχείριση Χώρου Στάθμευσης
  Web Applications
  Mobile Εφαρμογές
  Εκλογές
 
 
Εθνικές Εκλογές 2009
Ευρωεκλογές 2009
Βουλευτικές Εκλογές 2007
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2006
Ευρωεκλογές 2004
Εθνικές Εκλογές 2004
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2002