Λύσεις / Ειδικές Λύσεις από την ALBIODATA / Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
 
EXALCO S.A.
::Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
 • Πωλήσεις
 • Παραγωγή
 • WMS
 • Διαύνδεση με ERP


Η λύση της ALBIODATA στην διαxείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έρχεται να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις στους τομείς προμήθειας, παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων.

Απευθύνεται κυρίως σε βιoμηχανικές μονάδες παρέχοντας πλήθος αυτοματισμών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την λήψη της παραγγελίας έως την τελική παράδοση στον πελάτη.

Λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά σε ένα ανοιχτό σύστημα ERP εφόσον διαθέτει η επιχείρηση. Καλύπτει:

 • Διαχείριση Παραγγελιών
 • Δέσμευση από απόθεμα
 • Προγραμματισμός Παραγγελιών
 • Παραγωγή (make2order/make2stock)
 • Συσκευασία
 • Σήμανση
 • WMS
 • Αυτοματισμοί μέσω ασύρματων φορητών συσκευών
 • Συλλογή(picking)
 • Διανομή

Ταυτόχρονα διατίθεται Web Εφαρμογή(b2b) για την καταχώρηση των παραγγελιών από τους ίδιους τους πελάτες όπως και την πληροφόρηση των πελατών για την πραγματική κατάσταση των παραγγελιών τους.
 
 
  Ειδικές Λύσεις από την ALBIODATA
  Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  Διαχείριση Χώρου Στάθμευσης
  Web Applications
  Mobile Εφαρμογές
  Εκλογές
 
 
Εθνικές Εκλογές 2009
Ευρωεκλογές 2009
Βουλευτικές Εκλογές 2007
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2006
Ευρωεκλογές 2004
Εθνικές Εκλογές 2004
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2002