Λύσεις / Ειδικές Λύσεις από την ALBIODATA / Mobile Εφαρμογές  
 
EXALCO S.A.
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
MEDISPES ABEE
COSMOS Α.Ε.
::Mobile Applicatios

H ALBIODATA στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, αξιοποιεί όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες προς όφελος των πελατών.

Γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα εφαρμογής λύσεων φορητών συσκευών, η εταιρία μας έχει επενδύσει στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη λύσεων οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά στο μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης αυξάνοντας τις δυνατότητες και τα οφέλη από αυτό.

Οι λύσεις mobile που προσφέρει η εταιρία μας, προορίζονται κυρίως για τους βιομηχανικούς χώρους παραγωγής και αποθήκευσης.

Συνδυάζοντας την ασύρματη δικτύωση κυρίως Wi-Fi, την σήμανση Barcode , τις ευέλικτες φορητές συσκευές με δυνατότητες που πλησιάζουν εκείνες των Desktop PCs, δημιουργούμε εφαρμογές που:

  • Αυτοματοποιούν τις χρονοβόρες διαδικασίες συλλογής δεδομένων
  • Ελαχιστοποιούν τα ανθρώπινα λάθη
  • Επιτρέπουν την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος της επιχείρησης ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης
 
 
  Ειδικές Λύσεις από την ALBIODATA
  Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  Διαχείριση Χώρου Στάθμευσης
  Web Applications
  Mobile Εφαρμογές
  Εκλογές
 
 
Εθνικές Εκλογές 2009
Ευρωεκλογές 2009
Βουλευτικές Εκλογές 2007
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2006
Ευρωεκλογές 2004
Εθνικές Εκλογές 2004
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2002