Λύσεις / Δικτύωση  
 
MEDISPES ABEE
Ως System Integrator, η εταιρία μας παρέχει διάθεση και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Ενσύρματες & ασύρματες ζεύξεις(Wi-Fi)
  • Συστήματα και Υπηρεσίες Δικτύου(Windows/Unix Servers)
Τα στελέχη της ALBIODATA έχουν πιστοποιηθεί από την R&M για σχεδίαση και εγκατάσταση καλωδιακών συστημάτων. Στον τομέα των δικτύων και επικοινωνιών η εταιρία έχει αποδεδειγμένη εμπειρία καθώς αριθμεί έναν μεγάλο αριθμό μικρών και μεγάλων εγκαταστάσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ως ένδειξη των εγκαταστάσεων με εκτεταμένες απαιτήσεις τις οποίες έχει υλοποιήσει η εταιρία μας, μπορούμε να αναφέρουμε τον Όμιλο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, την Νομαρχία Λάρισας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας κλπ.
 
 
  Λύσεις
  Τυποποιημένο Λογισμικό
  Ειδικές Λύσεις από την ALBIODATA
  Δικτύωση
  Ασφάλεια Συστημάτων
 
 
Εθνικές Εκλογές 2009
Ευρωεκλογές 2009
Βουλευτικές Εκλογές 2007
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2006
Ευρωεκλογές 2004
Εθνικές Εκλογές 2004
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2002