Λύσεις / Ασφάλεια Συστημάτων  
 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
Στην σημερινή εποχή όπου οι υπολογιστές της επιχείρησης και τα πληροφοριακά συστήματα είναι εκτεθιμμένα στο διαδίκτυο, η ανάγκη για μέριμνα στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.
Η εταιρία μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο της της «άμυνας» όσο και των «επιθέσεων» απέναντι στα εταιρικά συστήματα.
Η ALBIODATA , στον τομέα αυτό λειτουργεί συμβουλευτικά και παρέχει υπηρεσίες προστασίας του δικτύου των πελατών της ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι χωρίς επιπτώσεις στην λειτουργικότητα των συστημάτων.
Η εταιρία μας διαθέτει συνεχώς πόρους για την απόκτηση τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση των στελεχών της με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
Για μας κάθε κάθε επιχείρηση πρέπει να «τρέχει», και με ασφάλεια.

Η πολιτική αντιμετώπισης κινδύνων από της εταιρίας μας περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών για ασφαλή χρήση των Υπηρεσιών
 • Ενεργοποίηση πολιτικών ασφάλειας κατά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των Συστημάτων και Υπηρεσιών
 • Διάθεση αξιόπιστου εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εργαλείων Firewall και Antivirus για μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις
 •  
   
    Λύσεις
    Τυποποιημένο Λογισμικό
    Ειδικές Λύσεις από την ALBIODATA
    Δικτύωση
    Ασφάλεια Συστημάτων
   
   
  Εθνικές Εκλογές 2009
  Ευρωεκλογές 2009
  Βουλευτικές Εκλογές 2007
  Δημοτικές και Νομαρχιακές 2006
  Ευρωεκλογές 2004
  Εθνικές Εκλογές 2004
  Δημοτικές και Νομαρχιακές 2002